Om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen använder cookies, på vilket sätt dessa cookies används och hur besökaren kan undvika dessa cookies.När du besöker denna webbplats och använder webbplatsens funktioner tillhandahåller du Midroc vissa personuppgifter. Sådana uppgifter kan samlas in i samband med att du interagerar med hemsidan på olika sätt.


Denna informationstext beskriver hur och varför Midroc behandlar dina personuppgifter som insamlas genom din användning av webbplatsen, vilka rättigheter du har samt vilka cookies som används och varför. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, personnummer men även IP-adress m.m.


Denna allmänna informationstext kan komma att kompletteras av specifik information om viss insamling eller behandling av personuppgifter. Vi kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling. Om specifik information lämnas eller om samtycke efterfrågas gäller detta i tillägg till, och med företräde framför, denna allmänna informationstext.


Midroc Support AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som insamlas om dig via vår webbplats. Detta innebär att Midroc bestämmer över ändamål (d.v.s. varför uppgifterna ska behandlas) och medel (d.v.s. hur uppgifterna ska behandlas) för de personuppgiftsbehandlingar som vi utför och ansvarar för att säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.


Dina uppgifter, såsom uppgifter om namn och kontaktuppgifter, samlas in när du använder webbplatsen och dess funktioner. Midroc kan även komma att samla in personuppgifter om din IP-adress och användarbeteende/mönster när du använder webbplatsen (t.ex. vilka sidor du besöker och hur du skrollar och navigerar på webbplatsen). Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande teknologi. Läs närmare om cookies och vilka uppgifter vi samlar in genom cookies längre ner.  • för att säkerställa en effektiv och säker användning av webbplatsen och optimera/förbättra användarupplevelsen av webbplatsen;
  • för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen och göra anpassningar efter användarnas önskemål.

Behandlingarna enligt punkterna ovan utförs då de är nödvändiga för Midrocs berättigade intressen som nämnts ovan, däribland Midrocs berättigade intresse för vidareutveckling av webbplatsen. Om inte annat anges är den rättsliga grunden för dessa behandlingar således intresseavvägning.


Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

  • Du har rätt att få information om huruvida Midroc behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen.
  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
  • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.
  • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling.
  • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
  • Om du anser att Midroc behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, se https://www.datainspektionen.se.

Om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till Midroc enligt ovan ska du ställa en egenhändigt undertecknad begäran till oss enligt kontaktuppgifterna som anges längst ner på sidan.


Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på vår webbplats och varför, samt hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies. I denna policy används begreppet ”cookies” som ett samlingsnamn för web beacons och andra identifierare och/eller spårningstekniker.


Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon, när du besöker Midrocs bildbank vilket gör det möjligt för Midroc att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookien innehåller information om din webbläsare, exempelvis webbläsartyp och skärmupplösning, och din aktivitet på Midrocs webbplats, bland annat när och vilket innehåll du har sett och klickat på och vilken webbplats du har besökt innan besöket på vår webbplats.

För att kunna använda webbplatsen och alla dess funktioner utan störningar krävs att du godkänner vissa cookies. När du besöker vår webbplats ombeds du därför att samtycka till användandet av cookies. Du har alltid möjlighet att begränsa vår användning av cookies och/eller radera cookies. Detta kan dock påverka webbplatsen och dess funktionalitet. Se närmare om hur du begränsar och raderar cookies längre ner.


Midroc använder cookies för ett antal olika ändamål, däribland för att få information om hur webbplatsen används och kunna förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för interna statistikändamål, exempelvis för att räkna antalet unika webbplatsbesökare. Därutöver kan Midroc, med hjälp av cookies, känna igen din enhet när du besöker webbplatsen igen.Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats och alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran från samma webbläsare under en begränsad sessionstid.


Dessa cookies används för att analysera webbplatsens prestanda och identifiera och åtgärda eventuella problem så snart Midroc upptäcker dem.


Vi använder dels s.k. sessionscookies som är temporära och tas bort när du stänger din webbläsare, dels permanenta cookies, som lagras på din enhet under en längre angiven period eller till dess att du själv väljer att ta bort dem. Hur länge olika cookies lagras på din enhet framgår av tabellen nedan.


Funktion Cookie Beskrivning Lagringsperiod
cookiebar hide Används för att gömma cookiebar rutan för användare som har stängt den 365 dagar
sort popular / latest Används för att komma ihåg om inloggade användare filtrerar på populära eller senaste media 365 dagar
viewmode large / small Används för att komma ihåg storleken på media som visas i sökresultaten 365 dagar
qbfrontendsession Session Sessions ID Tills sessionen är avslutad (webbläsaren stängs)

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies. Du kan läsa mer om hur du kan neka och ta bort cookies här:
https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options

För att få full tillgång till webbplatsens funktioner krävs det att du accepterar cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att fungera och du kommer således inte kunna dra nytta av hela webbplatsen.


Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om cookies, eller om du vill utöva dina rättigheter som har angetts ovan är du välkommen att kontakta oss.


Midroc Europe AB, org. nr. 556622-8838
Box 3002, 169 03 Solna.
E-post: privacy@midroc.se